Vlada Federacije BiH na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine uputila je Vijeću ministara BiH i Ministarstvu ekonomskih odnosa i vanjske trgovine da u skladu s preporukama Europske komisije donese jedinstveni Zakon o zaštiti potrošača BiH.

U informaciji Federalnog ministarstva trgovine, prezentiranoj Vladi FBiH, navedeno je da je pravni okvir za zaštitu potrošača u BiH sadržan u Zakonu o zaštiti potrošača BiH, a koji se primjenjuje u Federaciji BiH i Distriktu Brčko BiH dok se u Republici Srpskoj primjenjuje entitetski zakon iz ove oblasti.

Spominju kako se od 2006. godine zakonodavstvo o zaštiti potrošača u BiH nije mijenjalo, osim jedne manje izmjene u 2015. godini. Na drugoj strani u Europskoj uniji zakonodavstvo o zaštiti potrošača značajno je promijenjeno te je kroz velik dio novih direktiva odgovoreno na nove tržišne okolnosti.

Promjene

Zbog toga postoji potreba da bude osigurana usklađenost bh. zakona sa značajnim promjenama u okviru pravne stečevine EU-a.
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a, koji je stupio na snagu 1. lipnja 2015. godine, BiH se obvezala na usklađivanje svojega zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a. To je i jedan od osnovnih uvjeta koje BiH mora ispuniti na svom putu k članstvu u EU. U mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU od 29. svibnja 2019. godine i pratećem analitičkom izvještaju ocijenjeno je da je BiH u ranoj fazi pripremljenosti u oblasti zaštite potrošača te da posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju zakonodavstva o zaštiti potrošača na svim razinama s acquisem i osiguravanjem njegova pravilnog provođenja. Dijalog o politikama djelovanja između EU-a i BiH u oblasti zaštite potrošača odvija se u okviru sektorskog Pododbora za unutarnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača. Europska unija, kroz ovaj Pododbor, kontinuirano BiH daje preporuku o potrebi usklađivanja zakonodavstva o zaštiti potrošača s acquisem - ističu iz Federalnog ministarstva trgovine.

Po novom Zakonu o zaštiti potrošača preciznije bi se trebalo definirati pravilo po kojem bi trgovci, i sve uslužne djelatnosti, jasnije i vidljivije isticali cijene na potrošačkim proizvodima, uslugama s jasnim obavještavanjem potrošača o sniženjima cijena.

Zakonske odredbe

Pored objave cijene robe koja je istaknuta kao sniženje svaki trgovac bit će obvezan objaviti i najnižu cijenu po kojoj se taj isti artikl općenito prodavao u posljednjih 30 dana, kako bi se kupcima pružila točna informacija jesu li taj isti artikl možda već mogli kupiti po povoljnijim uvjetima. Uvodi se novčano kažnjavanje, zbog nepoštene poslovne prakse vezano uz zavaravajuće oglašavanje robe kao identične kad je u stvarnosti njihov sastav svojstava različit - tzv. roba dvojne kvalitete.

Uvest će se zakonske odredbe po kojoj svaki kupac robe može podnijeti reklamaciju na kupljeni proizvod, što obuhvaća osobni dolazak u poslovne prostorije ili da se reklamacija uloži putem pošte i elektroničke pošte.

Svaki trgovac dužan će biti da jasno, vidljivo i čitljivo istakne obavijest o načinu podnošenja reklamacije u svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena. Bit će propisana i detaljno uređena obveza trgovca da prije sklapanja ugovora na daljinu ili izvan njegovih poslovnih prostorija obavijesti potrošača o svemu što mu je potrebno da bi donio informiranu obavijest o kupnji.