Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,8 posto.

Prema podacima državne Agencije za statistiku, povećane su cijene hrane, bezalkoholnih pića, odjeće i obuće.

Zabilježen je i porast cijena stanovanja, režijskih troškova, prijevoza i ostalih dobara i usluga.

U odnosu na veljaču ove godine najviše su porasle cijene odjeće i obuće - za 2,4 posto, zatim prijeevoza (2,1 posto), hrane i bezalkoholnih pića (1,2 posto)

Na godišnjoj razini u prosjeku zabilježen je pad razina cijena od 0,5 posto. Razina cijena u ožujku 2021.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži je za 0,5 posto, podaci su Agencije za statistiku (BiH.