Federalna sanitarna inspekcija je na mjestu carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, zabranila uvoz dviju pošiljki ukupne količine 18.384 limenki energetskog napitka "Nocco BCAA Tropical" i "Nocco Carribean" porijeklom iz Austrije i Švedske, priopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP).

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica, prilikom provjere zdravstvene ispravnosti pošiljki bezalkoholnog napitka, izuzeti su uzorci čijim je laboratorijskim ispitivanjem (analizom i superanalizom) utvrđena povećana količina kofeina u sadržaju (588,50 mg/l i 568,50 mg/l), zbog čega je konstatirano da proizvodi ne odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Službene novine FBiH", broj: 07/04, 45/04, 02/03 i 96/17), kojim je propisana maksimalna dozvoljena količina od 320 mg/l.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", broj: 2/92 i 13/94), Zakonom o hrani ("Službeni list BiH", broj: 50/04), Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Službeni list FBiH", broj: 07/04, 45/04, 02/03 i 96/17), uvoz kontroliranih pošiljki je zabranjen, te je naloženo njihovo vraćanje pošiljatelju, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć - citat je iz priopćenja.

S obzirom na mogućnost da se proizvod već nalazi u prodaji na tržištu u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupajući federalni sanitarni inspektori su o zabrani obavijestili i uvoznika kako bi izvršio provjere eventualnih prethodnih uvoza i povukao proizvode s tržišta.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je o zabrani informirala Agenciju za sigurnost hrane BiH, kantonalna ministarstva zdravstva, kantonalne uprave za inspekcijske poslove te kantonalne i općinske sanitarne inspektore radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama naložena je pojačana inspekcijska kontrola nad uvozom pošiljki bezalkoholnih i energetskih pića s kofeinom i drugim sastojcima čije su granične vrijednosti zakonski propisane.