Cijene osnovnih životnih namirnica nastavile su rasti i u ožujku, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku 2021. godine, u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,8 posto - navedeno je.

Odjeća i obuća

Pojašnjeno je da su zabilježene više cijene hrane i bezalkoholnih pića, odjeće i obuće, stanovanja i režijskih troškova, prijevoza...
U ožujku 2021., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića za 1,2 posto, odjeće i obuće za 2,4, stanovanja i režijskih troškova za 0,1, prijevoza za 2,1 te ostalih dobara i usluga za 0,5 posto - navodi se u informaciji Agencije.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 1. travnja 2021. donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, a koja je stupila na snagu 3. travnja 2021. godine. Naknadno, a na zahtjev Udruge poslodavaca FBiH, ta odluka je 8. travnja izmijenjena, a stupila je na snagu 9. travnja 2021. godine.
Tijekom provođenja inspekcijskih nadzora inspektori Federalnog tržišnog inspektorata su od početka primjene odluke utvrdil šest prekršaja u vezi s formiranjem cijena naftnih derivata, zbog čega je izrečeno šest prekršajnih naloga u iznosu od 7.500 KM - kaže Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Zapečaćeni objekti

Dodao je da, osim novčane kazne, pravnom i fizičkom licu se izriče i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.
Od 1. do 16. ožujka federalni tržišni inspektori su izvršili ukupno 171 inspekcijski nadzor te utvrdili 58 prekršaja za koje će se izreći prekršajni nalozi u iznosu od 86.600 KM, donijeli dva rješenja o zabrani rada kojim su dva objekta zatvorena pečaćenjem (jedan obrt i jedna trgovinska radnja) te tri rješenja o otklanjanju nedostataka - pojašnjava Ramić.

Pad cijena alkohola i duhana

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, snižene su cijene alkoholnih pića i duhana, namještaja i aparata za domaćinstvo te rekreacije i kulture.
Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u ožujku 2021., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad cijena zabilježen u odjeljcima alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto, namještaja i aparata za domaćinstvo za 0,6 te rekreacije i kulture za 0,1 posto - istaknuto je u informaciji.