Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio je Vladu FBiH žurno donijeti mjere izravne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih proizvoda kroz utvrđivanje maksimalnih marži na iste.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalažio je Vladi FBiH, Ministarstvu zdravstva FBiH i Kriznom stožeru FBiH ograničavanje cijena laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje koronavirusa u svim zdravstvenim ustanovama na području entiteta.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio je Vladu FBiH, u roku od tri dana, uspostaviti učinkovit sustav registracije zainteresiranih građanki i građana za cijepljenje.

Nalaže se Vladi FBiH da jednom tjedno izvještava Predstavnički dom Parlamenta FBiH o provedbi usvojenih zaključaka, navedeno je u priopćenju.