U posljednjih šest mjeseci, za vrijeme pandemije koronavirusa, Instituciji ombudsmena za zaštitu potrošača pristiglo je više od 400 raznih žalbi i pritužbi.

U početku su se građani BiH uglavnom žalili na rast cijena i nedostatak određenih artikala na policama u trgovinama, a kasnije i na nepravedne usluge u telekomunikacijskom, bankarskom sektoru i slično.

To je novinarima u Sarajevu izjavio ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH Saša Marić uoči konzultativnog sastanka potrošačkih udruga i Institucije ombudsmena o prednacrtu srednjoročnog plana rada 2021-2023. i prednacrtu programa rada te institucije za 2021.