Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na MC Rajlovac, u tijeku redovitog zdravstvenog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz dječjih igračaka: "Lutka Modern", "Lutka Fashion" i "Lutka Angel" porijeklom iz Kine.

Naime, prema rezultatima laboratorijske analize uzoraka dječjih igračaka uzetih prilikom inspekcijskog pregleda, utvrđeno je kako kemijska analiza na sadržaj ftalata ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda koji sadrže flatate i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe zbog povećanog Di (2-etilheksil) ftalat (DEHP), zbog čega pošiljka ne može biti stavljena u promet i upotrebu.

Shodno tome, uvoz kontrolirane pošiljke od 1.884 komada, zabranjen je i naloženo je uništenje iste.