Proizvođači i distributeri duhana i duhanskih prerađevina imali su rok do 15. prosinca Upravi za neizravno oporezivanje BiH dostaviti nove maloprodajne cijene cigareta i duhana. Do sada su cijene dostavila četiri proizvođača.

Cigarete su većinom poskpjele u prosjeku između 0,10 i 0,20 KM, dok su cigarete proizvođača JTI Poslka SP z.o.o. poskupjele za 1 KM.

Cijene stupaju na snagu u razdoblju od 1. siječnja do 15. siječnja 2021. godine.

U sjedećim danima se očekuje kako će biti poznate cijene duhana i cigareta ostalih proizvođača i distributera.

Prema Odluci koju je usvojio Upravni odbor UIO i u 2021. godini se po kutiji cigareta plaćaju dvije trošarine. Od 1. siječnja 2021. godine, na cigarete se plaća trošarina, i to:

  • a) proporcionalna trošarina, po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta
  • li>b) specifična trošarina u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

S tim da minimalna trošarina (zboj proporcionalne i fiksne), po kutiji cigareta ne smije biti ispod 3,25 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Trošarina na duhan za pušenje u 2021. godini iznosi 130 KM po kilogramu.