Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu suradnju Uprave za neizarvno oporezivanje Ratko Kovačević kazao je kako je Upravni odbor UIO donio odluku o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i duhan za 2021. godinu, a da veliki proizvođači još nisu dostavili cijenu.

Sudeći po podacima Službenog lista BiH, nove cijene cigareta bi mogle biti više, a Kovačević je kazao kako će se to znati iza 15. prosinca , do kad je rok za prijavu cijena.
Prema odluci Upravnog odbora UIO, veliki proizvođači trebaju do 15. prosinca dostaviti maloprodajne cijene, i još nitko od njih to nije dostavio. Veliki proizvođači formiraju cijenu, a fiksna trošarina se nije mijenjala, odnosno ista je kao 2019. i 2020. godine i nije došlo do porasta, rekao je Kovačević.

Postoji mogućnost da će ostati iste cijene kod nekih proizvođača, ili da netko od proizvođača nije imao maržu, pa da će oni dostaviti veću cijenu, dodao je.

Upravni odbor Uprave za neizarvno oporezivanje, na 47. sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donio je odluku o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznosa trošarine na duhan za pušenje za 2021. godinu

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. siječnja 2021. godine.

U jednom od članaka piše kako se od 1. Siječnja 2021. godine na cigarete plaća trošarina, i to:

  • a) proporcionalna trošarina, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17, u daljnjem tekstu: Zakon) i
  • b) specifična trošarina u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.