Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da su adekvatne mjere i politike zaštite domaće proizvodnje u proteklom razdolju rezultirale smanjenjem uvoza mesa za više od 30 posto i grožđa za približno 40 posto u BiH, priopćeno je u utorak iz Ministarstva.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u proteklom razdoblju predano radilo na očuvanju i zaštiti domaće proizvodnje, u suradnji sa ministarstvima i inspektoratima iz Republike Srpske i Federacije BiH te agencijama za nadzor nad tržištem i sigurnost hrane na razini BiH. Zahvaljujući angažiranosti i mobilnosti nadležnih institucija, u proteklih mjesec dana bilježimo smanjen uvoz mesa za oko 500 tona, a grožđa za približno 1000 tona u odnosu na isto razdoblje prošle godine, rekao je ministar Košarac.

On je izrazio opredjeljenje za nastavak aktivnosti koje će doprinijeti zaštiti domaćih primarnih poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, uz uvažavanje međunarodnih ugovora koje je BiH potpisala.

Kontinuirano pratimo stanje na tržištu i analiziramo omjer uvoza i izvoza, nastojeći da na osnovu egzaktnih pokazatelja kreiramo i provodimo mjere u interesu domaćih primarnih proizvođača i mesoprerađivača, kao i proizvođača vina. Naša intencija je da pojačanim mjerama kontrole dodatno vodimo računa o kvalitetu uvezenih roba, poručio je ministar Košarac.

On je naglasio da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH intenzivno radi na otvaranju novih tržišta za plasman domaćih proizvoda, cijeneći da je to jedna od najboljih mjera zaštite domaće proizvodnje, posebno uzimajući u obzir pojavu tržišnih viškova, nastalih uslijed pandemije koronavirusa, priopćeno je iz Ministarstva.