Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske je u okviru redovnog pregleda pošiljke hrane biljnog porijekla pri uvozu, uvozniku sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine zabranila uvoz pošiljke breskve porijeklom iz Turske, u količini od 17.700 kilograma, zbog povećanog sadržaja pesticida, objavio je portal Akta.

Prilikom pregleda pošiljke nadležni inspektor je izvršio uzorkovanje za laboratorijsku analizu radi ispitivanja ostataka pesticida.

Na osnovu Izvještaja o laboratorijskoj analizi izdanog od strane "Instituta za vode", Bijeljina, u analiziranom uzorku utvrđeno je povećano prisustvo pesticida "melathion" iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Postupajući po rezultatima analize inspektor je donio Rješenje kojim je zabranjen uvoz sporne pošiljke, naloženo vraćanje pošiljaocu ili uništavanje pod nadzorom nadležnog inspektora.