Najprije je Vijeće ministara BiH predložilo razmatranje moratorija na poskupljenje cigareta, da bi u međuvremenu odlukom Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH cijene skočile. Tek će se sada u Parlamentu BiH razmatrati zastarjeli prijedlog.

Povjerenstvo za financije i proračun Predstavničkog doma Parlamenta BiH razmatrat će 15. siječnja Prijedlog zakona o dopuni Zakona o trošarinama u BiH, prema kojem bi posebne trošarine na cigarete iznosile 75 KM na 1.000 komada, odnosno 1,5 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Praktično bi usvajanje dopuna Zakona o trošarinama, kako ih Vijeće ministara predlaže, značilo smanjenje cijena za 0,15 KM po pakiranju cigareta od 20 komada, budući da od 1. siječnja 2020. godine važe posebne trošarine na cigarete u iznosu 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada.

Povjerenstvo za financije i proračun Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH će 15. siječnja 2019. razmatrati zastarjeli prijedlog Vijeća ministara BiH, iz 13. prosinca 2018. godine, kojim je predloženo uvođenje trogodišnjeg moratorija na povećanje cijene cigareta. Prijedlog je tek sada u parlamentarnoj proceduri.

U međuvremenu je Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje donio Odluku o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine koja je donijela poskupljenja određenih vrsta cigareta i to u rasponu od 0,10 do 0,30 KM po kutiji. Odluka nije bila usklađena s intencijama Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je na 161. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o trošarinama u BiH, te zaključilo da se uputi Parlamentarnoj skupštini BiH uz prijedlog da se razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku. "Skraćeni" postupak je trajao duže od godine.
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o trošarinama u BiH je prema zaprimljenom mišljenju Direkcije za europske integracije od 19. rujna 2018. godine, povezan s integracijama u Europsku uniju, stoji u dokumentu upućenom u sklopu Prijedloga zakona o dopuni Zakona o trošarinama u BiH.

Mira Pekić, zastupnica PDP-a i članica Komisije za financije i proračun, kazala je kako je Vijeće ministara BiH predložilo dopune Zakona o trošarinama zarad ekonomske i fiskalne stabilnosti i uređenja tržišta, ali da se u međuvremenu počela primjenjivati stopa trošarina od 1,65 KM po kutiji cigareta.
To nije stimulativno ni za proizvođače, ni za potrošače. Nama je svakako cilj da zadržimo proizvođače i da taj sektor jača. Novac od trošarina bi trebao biti usmjeren za zdravstveni sektor, a ne po nekakvim prioritetima da se usmjerava tamo gdje nedostaje novac, kazala je Pekić.

Kazala je i kako će se kao članica Komisije za financije i proračun zalagati za rasterećenje gospodarstva i usmjeravanje novca za prijeko potrebni zdravstveni sektor.

Smatra kako ne bi bilo u redu da trošarinske stope ostanu 1,65 KM po kutiji cigareta.