U okviru redovnih inspekcijskih aktivnosti, federalni veterinarski inspektori su krajem prošle godine u trgovačkim centrima u FBiH uzeli šest uzoraka meda (pet domaćih proizvođača i jedan uvozni), kao službenih uzoraka, radi ispitivanja na tri osnovna parametra propisane kakvoće.

Ispitivanjem uzoraka u akreditiranom laboratoriju utvrđeno je da četiri uzorka domaćeg meda ne zadovoljavaju propisane parametre kvaliteta (dva uzorka po dva parametra te dva uzorka po jedan parametar).

Daljnim inspekcijskim postupanjem, van prometa javne potrošnje stavljen je 471 kg meda koji ne ispunjava propisane parametre kvaliteta. O daljnjem postupanju inspektora potrošači će biti redovno informirani, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.