S tržišta BiH povlače se i uništavaju dvije vrste električnih kvarcnih grijalica, jer predstavljaju opasnost od požara i opekotina, a kupcima ovih proizvoda preporučuje se da ga prestanu koristiti i vrate u trgovinu gdje je kupljen.

Ovo je objavila Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Naime, kako je navedeno, riječ je o kvarcnim grijalicama "Luksell" tip LX-2811-2, bar kod 8694740228118, te "Kumtel" tip LX-2832, bar kod 8694740128326, porijeklom iz Turske, koje predstavlju opasnost od požara i opekotina jer imaju mehanizam koji uključuje odnosno isključuje grijače kada se uspravi ili obori.

One se povlače sa tržišta i zato što uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, uputstvo isporučeno uz proizvode nije potpuno, te što proizvodi nisu usklađeni s Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

Nadležna inspekcija naložila je mjere obavještavanja potrošača, povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje - navode iz Agencije.