Na tržištu BiH pronađena su dva tipa sušila za kosu marke "Sonar" koji spadaju u grupu nesigurnih proizvoda jer predstavljaju opasnost od strujnog udara.

Riječ je o sušilima marke "Sonar" tip "SN-12" i tip "9908", čiji su proizvođači i uvoznici nepoznati, dok je zemlja porijekla Kina, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Potrošačima koji posjeduju neko od opasnih sušila preporučuje se da to sušilo odmah prestanu koristiti i da ga vrate u prodavnicu gdje su ga kupili.

Ova sušila predstavljaju opasnost od strujnog udara jer uređaji nisu propisno označeni, uputstvo za njihovu upotrebu nije isporučeno, ulazna snaga uređaja je mnogo manja od nazivne snage, dok je površina poprječnog presjeka provodnika u napojnom kablu manja od dopuštenog minimuma.

Nadležna inspekcija naložila je mjeru povlačenja s tržišta i uništavanje opasnih proizvoda, te obavještavanje potrošača o rizicima i načinu vraćanja ovih sušila, navodi se u priopćenju.