Predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić danas je na konferenciji u Sarajevu o izazovima u sustavu infrastrukture kvalitete u BiH kazao da je taj sustav veoma loše razvijen i u principu umjesto da olakša poslovanje više predstavlja barijeru domaćim kompanijama, zbog čega industrijski sektor trpi značajne posljedice.

Osnovni zadatak ovoga sustava je pružanje usluga kompanijama u oblasti laboratorijskih ispitivanja (ocjenjivanja usklađenosti), standardizacije, akreditacije i mjeriteljstva, kao i kontrola tržišta kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

Loše poslovno ozračje

U ovako lošem poslovnom ambijentu domaće kompanije nemaju odgovarajuću pomoć sustava infrastrukture kvaliteta u BiH, što im je posebno potrebno prilikom izvoza. Zbog toga izvozna bh. poduzeća moraju da koriste skupe usluge inozemnih laboratorija prilikom izvoza na tržište EU, što ima negativne posljedice na konkurentnost naših kompanija, naglasio je Jašarspahić.

Razmatrajući izazove u sustavu infrastrukture kvaliteta u BiH, sudionici konferencije, predstavnici bh. kompanija i članice grupacije Svjetske banke IFC-a, zaključili su da je prioritetno u ovoj oblasti donijeti strategije infrastrukture kvaliteta na nivou BiH, preuzeti direktive novog pristupa EU na nivou Vijeća ministara BiH, te potpisati ACAA sporazum (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) s EU u određenim oblastima metalske i elektroindustrije.

Direktive EU

S obzirom na to da je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti temeljni pravni akt za sistem infrastrukture kvaliteta u BiH potrebno je da ga Vijeće ministara BiH u potpunosti implementira, posebno u segmentu preuzimanja direktiva EU, što bi, kako je rečeno, značajno doprinijelo razvoju poslovnog ambijenta.

Realizacija navedenih mjera je preduvjet za izgradnju suvremenog sustava infrastrukture kvaliteta koji će značajno unaprijediti poslovni ambijent u BiH što će doprinijeti da naše kompanije budu konkurentnije na međunarodnom tržištu, dodao je Jašarpašić.

Menadžer za izvoz u mesnoj industriji iz Tešanja "MADI" Amir Vilašević istakao je da će se svojim kvalitetom ova kompanija i dalje boriti za izlazak na tržište zemalja Europske unije.

Potrebne kvalitetne kontrole

Direktor Zeničke razvojne agencije (ZEDA) Senad Pašalić ukazao je da se Uredba (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda u BiH primjenjuje u određenim fragmentima, te se nije ušlo u njenu punu primjenu, a to pred same proizvođače stavlja čitav niz zahtjeva.
Prije svega kvalitetne interne kontrole i kontrole procesa proizvodnje, što čini jedan proizvod konkurentnim, rekao je Pašalić.

Također, značajan problem koji se pojavljuje zbog nerazvijenog sustava infrastrukture kvaliteta je nezaštićeno tržište BiH od nekvalitetnih i nesigurnih proizvoda iz inozemstva.

Zbog toga se, kako je istaknuto na konferenciji, domaće kompanije izlažu nelojalnom konkurentskom pritisku iz inozemstva.