Više od 72 tisuće automobila uvezeno je u Bosnu i Hercegovinu do studenog 2018. godine, od čega je 9.612 novih i 62.831 polovan automobil.

U BiH se, prema podacima koje smo dobili iz Uprave za indirektno oporezivanje, iz godine u godinu uvozi sve veći broj automobila, ali je 2018. godine, u odnosu na 2016. i 2017. godinu, smanjen broj uvezenih novih vozila. Samim tim su ove godine, u odnosu na prethodnu, uvezeni automobili manje ukupne vrijednosti pa je prošle godine ukupna vrijednost uvezenih automobila bila 836,2 milijuna KM, a ove 795,6 milijuna KM.

Budući da podaci obuhvaćaju razdoblje do studenog 2018. godine, može se očekivati da će do kraja godine biti veći broj uvezenih automobila u Bosni i Hercegovini. Mjesečni prosjek uvezenih vozila 2018. godine je 7.244.

Godišnje povećanje broja uvezenih autombila u BiH proporcionalno je povećanju broja uvezenih polovnih automobila pa je tako 2010. uvezeno 23.145 polovnih automobila, 2011. - 36.531, 2012. - 43.372, 2013. - 52.514, 2014. - 61.433, 2015. - 59.449, 2016. - 56.873 i 2017. - 60.079 polovnih automobila. Praktično, svake godine se uvozilo sve više polovnih automobila, izuzev 2016.

Slično je s godišnjim povećanjem vrijednosti uvezenih automobila i poreza plaćenih na uvoz tih vozila. Izuzetak je 2018. godina kada su vrijednost i porez plaćeni na uvezene automobile manje nego u prethodnoj godini. Porez na vozila su 2017. iznosile 184,7 milijuna KM, a 2018. godine 176,3 milijuna KM.

Zanimljivo je također da se od 2016. godine smanjuje broj uvezenih novih automobila, pa ih je 2016. uvezeno 10.961, 2017. - 10.897 a 2018. - 9.612.