Zbog rekordnih zapljena nezakonitih cigareta i duhana u Bosni i Hercegovini, ali i zbog činjenice da su se takve cigarete cjenovno približile legalnim, na tržištu je sve teže naći cigarete i duhan bez trošarinskih markica.

Kako je nezakonitih cigareta sve manje, potvrdili su nam i brojni građani, koji tvrde da na tržištu nema nezakonitih cigareta, koje su do prije samo nekoliko mjeseci najnormalnije kupovali uglavnom na pijacama i kod uličnih prodavača. Također, ističu kako se i danas ponegdje mogu naći cigarete i duhan bez trošarinskih markica, ali da je njihova cijena daleko veća i približno ista kao i zakonitih cigareta s trošarinskom markicom.
Cigarete koje sam pušio i kupovao na pijaci bile su prvo tri KM, onda su poskupjele na 3,4 KM pa 3,6 KM i na kraju ih uopće više nema. Sad imaju druge neke bez trošarinskih markica, ali koštaju 3,7 KM i četiri KM, i to ako ih ima. Sedam dana ih nema pa onda dva dana ima i tako je u posljednjih skoro dva mjeseca, ispričao je jedan građanin Banjaluke.

U Upravi za neizravno oporezivanje BiH kažu da je u prvih sedam mjeseci ove godine oduzeto duhana i cigareta namijenjenih crnom tržištu u vrijednosti od 4,4 milijuna KM, te da je to uvjerljivo više u odnosu na podatke za svaku prethodnu godinu.
To su samo podaci iz UNO; a na to treba dodati još i ostvarene rezultate Granične policije BiH, kao i svih nadležnih MUP-ova u cijeloj BiH. Pojačane aktivnosti službenika UNO i broj izvedenih akcija svakako su doprinijeli smanjenju prodaje duhana i cigareta na crnom tržištu u BiH, rekli su u Upravi za neizravno oporezivanje BiH.

Da su zapljene nezakonitih cigareta rekordne, pokazuju i njihovi podaci, pa je tako u prvih sedam mjeseci ove godine vrijednost zaplijenjene robe bila 4,4 milijuna KM, a u tijeku cijele 2020. godine zaplijenjeno je i oduzeto duhana i cigareta bez akcizne markice u vrijednosti od 2,4 milijuna KM. Godinu ranije, odnosno 2019. godine, službenici UNO zaplijenili su 1,2 milijuna KM nezakonitih cigareta i duhana, dok su 2018. godine te zapljene iznosile 1,7 milijuna KM.

Stručnjaci u BiH kažu da se u posljednje vrijeme u medijama moglo primijetiti da su akcije i zapljene nezakonitog duhana i duhanskih proizvoda češće te da je vrijednost te zaplijenjene robe dosta veća nego prethodnih godina.
Jedan od razloga za uspjeh jesu i sve češće akcije naših institucija, ali i također akcije koje se provode u susjednoj Crnoj Gori. U konačnici zbog problema u lancima distribucije nezakonitih proizvoda, a uz istu ili sličnu potražnju, imamo situaciju da dolazi do poskupljenja nezakonitih proizvoda, tako da je sada razlika u cijeni smanjena između nezakonitih i zakonitih. Ipak to još ne znači da imamo povećanje u naplati javnih prihoda u odnosu na prethodne godine, rekao je Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.

On ističe da je sada pravi trenutak da se uz smanjenje trošarina na duhan i duhanske proizvode te uz jači inspekcijski nadzor vrati nezakonito tržište u legalne tokove, a što će se višestruko pozitivno odraziti na prihode po osnovu trošarina i PDV-a.

Inače, u odnosu na životni standard, Bosna i Hercegovina ima najviše trošarine na duhan i duhanske prerađevine u Europi, zbog čega su u jednom trenutku ova tržišta, zakonito i nezakonito, bila praktično izjednačena.