Hrvatska voćarska zajednica prijavila je Državnom inspektoratu sumnjive jabuke. U nekim trgovačkim lancima prodaju se deklarirane kao hrvatske, no postoji sumnja da je riječ o uvoznima. Usto, voćarska je zajednica tražila i analizu tih jabuka u akreditiranom laboratoriju, a rezultati su poražavajući.

U Hrvatskoj voćarskoj zajednici ističu zbog čega su posumnjali da je riječ o uvoznim, a ne domaćim jabukama kako stoji na deklaracijama.
Hrvatska voćarska zajednica je pronašla u određenim centrima jabuku koja po izgledu nije naša i po načinu pakiranja već je to jabuka koja je sigurno uvezena, no iznenadili smo se i sumnjamo da je uvozna jabuka, a deklaracija na njoj je iz Hrvatske, što je jasno kažnjivo, rekao je Željko Ledinski.

Državni inspektorat proveo je nadzore na 85 prodajnih mjesta kod 33 trgovca voćem i povrćem, pregledana je 381 lot oznaka. Utvrđeno je 25 nepropisnih lotova jabuka i krumpira jer nije navedena zemlja podrijetla ili je riječ o nepropisnom označavanju i neudovoljavanju minimalnim zahtjevima kvalitete. Inspekcija je u pet slučajeva privremeno zabranila prodaju voća te pokrenula prekršajne postupke.

Voćarska je zajednica zatražila i analizu spornih jabuka u akreditiranom laboratoriju.
Tu smo još više bili iznenađeni kad smo pronašli da određene tvari, koje su zabranjene u EU, već sedam godina se nalaze na tim jabukama. Znači one su po nama trebale odmah biti povučene iz prodaje i kao takve uništene s obzirom da je to sredstvo još od studenog 2014. zabranjeno, kaže Ledinski.

Iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu ističu da utvrđivanje karbendazima u malim količinama u jabukama može biti rezultat primjene sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari tiofanat-metila. Utvrđivanje ostataka pesticida koji nisu odobreni u EU ne može se smatrati dokazom o podrijetlu. U pojedinim slučajevima, ne može se isključiti ni mogućnosti korištenja krivotvorenih sredstava za zaštitu bilja.

Zbog svega voćari traže strože kontrole, ali i vidljivije označavanje jabuka, primjerice nacionalnim zastavama kako bi kupac znao iz čije zemlje one dolaze.