Rapidan rast cijena goriva kako na globalnom tako i na domaćem nivou uzrokovao je rast ostalih cijena, iako su brojni stručnjaci tvrdili da do toga neće doći.

Posljednje povećanje cijene goriva manifestiralo se kroz povećanje cijena taxi usluga u Sarajevu.

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini od početka godine otišle su gore u prosjeku 30 do 50 feninga, a usljed toga taxi usluge u Sarajevu od jučer povećane sa 1,50 KM na 1,90 KM za osnovnu cijenu, te sa 1KM na 1,20 KM za svaki naredni kilometar. Resorni ministar u Kantonu Sarajevo najavljuje izmjene zakona i uvođenje regulatora.
Naravno da će ministarstvo promet pokrenuti inicijativu putem Vlade da se uvede regulator. Međutim, mi u našoj državi nemamo regulatora po pitanju mnogih cijena tako da ih nemamo ni po pitanju taksi prijevoza. Naime, mi ćemo pokrenuti i izmjene zakona koji je trenutno važeći kako bi uspstavili regulatora i kako građani ne bi došli u nezavidnu situaciju", kazao je Mujo Fišo, ministar prometa KS.

Vlasti trenutno nemaju mogućnost djelovanja i smanjenja cijena goriva u Bosni Hercegovini. Jedina mogućnost su reakcije u ekstremnim slučajevima. Stručnjaci smatraju da je tržište svojevrstan regulator koji neće dozvoliti divljanje cijena.
Rast cijena goriva može dovesti do sekundarnih efekata, ali oni su vrlo različiti za pojedine sektore. One su relativno najviše izražene za one sektore koji imaju veću potrošnju goriva u strukturi svojih inputa. Takvi su putnički i teretni promet, ali moramo uvijek imati na umu da postoji visoka konkurencija i da je to jedan od internih regulatora tržišta koji obuzdava cijene i onemogućava njihov stampedo, kazao je Anto Domazet, ekonomski stručnjak.