BiH želi podržati potrošače

kupovina

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Program je pripremilo Vijeće za zaštitu potrošača BiH radi unapređenja kvaliteta života bh. građana i usklađivanja ove oblasti sa standardima Europske unije, priopćeno je nakon sjednice.

Cilj je, između ostalog, stvoriti uvjete za efikasno rješavanje uočenih problema na području zaštite potrošača te osigurati podršku potrošačima u ostvarenju njihovih prava.

Stop uvozu stranih lijekova u BiH

ljekarna

Udruga domaćih proizvođača lijekova Federacije Bosne i Hercegovine podržava proširenje pozitivne liste lijekova Kantona Sarajevo novim molekulama čija će primjena doprinijeti boljem kvalitetu života pacijenata, ali se protivi da se s uvođenjem novih molekula, lista proširi uvoznim lijekovima, paralelama generičke inozemne industrije.

To nije zakonska obaveza, kako se nekada nastoji prikazati, niti će proširenje sadržaja neograničenim brojem istovrsnih uvoznih lijekova doprinijeti boljoj zdravstvenoj zaštiti i djelotvornijoj terapiji pacijenata, ističu iz te udruge.

Značajno smanjena prodaja cigareta u BIH

cigarete

Broj zakonito prodanih kutija cigareta te rezanog duhana u BiH značajno opada. U isto vrijeme raste broj pokušaja nezakonitog uvoza cigareta iz drugih zemalja.

Samo u prva četiri mjeseca ove godine spriječeno je krijumčarenje robe u vrijednosti većoj od dva milijuna maraka, što je skoro dvostruko više nego u istom razdoblju lani.

Najveća količina te robe odnosi se upravo na cigarete i duhanske prerađevine.

Bez mehanizama da se zaustavi prodaja sumnjivih lijekova preko interneta

bočice

Prodaja lijekova preko raznih oglasa, sumnjivog podrijetla i sastava u BiH je prisutna već dugi niz godina.

Kupnja lijekova preko oglasa na internetu vrlo je neozbiljna i opasna. Lijekovi se mogu uzimati samo na mjestima poput ljekarni i nigdje drugdje. Jedino je to jamstvo da je lijek ispravan i tu se sigurno može nabaviti. Ostalo je kocka. To je iznimno veliki rizik, nitko ne može jamčiti za to. Sve ostalo je jako nesigurno i problematično - upozoravaju liječnici.

Međutim, u BiH je problem kontrola.

Do lakše ovrhe računa građana

glavobolja

Kao i za poslovne subjekte, i za fizičke osobe u BiH trebao bi se uspostaviti jedinstveni registar transakcijskih računa pomoću kojeg će biti riješeni brojni problemi koji su sada vidljivi u primjeni izvršnog postupka i prinudne naplate prema fizičkim osobama.

Opstrukcije rada Stručnoga vijeća Agencije za lijekove BiH

ljekarna

Iz nepoznatih razloga vodstvo Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH još uvijek nije u cijelosti popunjeno iako ga je imenovalo Vijeće ministara početkom mjeseca, zbog čega se sumnja kako je riječ o nastavku opstrukcija rada te institucije koja odlučuje i o cijenama lijekova, njihovu registriranju i drugim planovima Agencije.

U Hrvatskoj se godišnje baci oko 380.000 tona zdravstveno ispravne hrane

Kao jedno od mogućih rješenja, glavni tajnik Europske federacije banaka hrane Patrick Alix predložio je osnivanje banke hrane, koju Hrvatska još nema.

[adsense:responsive:6734933675]

U Hrvatskoj se godišnje baci oko 380.000 tona zdravstveno ispravne hrane, a na razini EU-a oko 88 milijuna tona, podaci su s okruglog stola o sprječavanju bacanja i unaprjeđivanju doniranja hrane održanog u sklopu konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji.

Riješen problem kupovine putem interneta i carinjenja poštanskih pošiljki

U Upravi za neizravno oporezivanje održan je danas sastanak s predstavnicima poštanskih operatera u BiH, na kojem je bilo riječi o carinjenju poštanskih pošiljki koje građani BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.

Na sastanku je prezentirano da će u narednih desetak dana biti završen novi modul informatičke carinske aplikacije Asycuda World, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani iz BiH naručuju putem interneta od pravnih osoba iz inozemstva.

Lijekovi neće pojeftiniti prije lipnja

Do pada veleprodajnih cijena lijekova u BiH, kako je predviđeno Pravilnikom o načinu kontrole lijekova u BiH, trebalo bi da dođe tek početkom svibnja, dok se pojeftinjenje medikamenata u ljekarnama ne može očekivati prije lipnja.

Ovaj dugoočekivani pravilnik objavljen je jučer u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu za sedam dana. On je osnova za pojeftinjenje lijekova koje pacijenti dobivaju na recept i onih lijekova koje fondovi zdravstva nabavljaju putem javnih nabavki, poput citostatika.

Značajno će pojeftiniti lijekovi u BiH

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini.