kukuruz
Agencija za sigurnost hrane BiH, posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da su u Bosnu i Hercegovinu isporučeni proizvodi u kojima je utvrđena prisutnost bakterije…
na polici
S tržišta BiH u posljednjih mjesec dana povučeno je šest proizvoda za koje je utvrđeno da njihovo korištenje predstavlja rizik, od kojih je pet proizvoda namijenjeno djeci, podaci su Agencije za nadzor nad tržištem BiH.…
limenke
Agencija za sigurnost hrane BiH obavijestila je nadležna inspekcijska tijela entiteta i Distrikta Brčko BiH o povlačenju zamrznutog povrća Podravka zbog postojanja sumnje o mogućem mikrobiološkom odstupanju vezano uz…
ljekarna
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH donijela je odluku o obustavi isporuke i povlačenju s domaćeg tržišta lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.…
kupovina
Školski pribor, odjeću, obuću, hladnjak, štednjak, bojler, ogrjev, pa čak i osnovne životne namirnice, bh. građani kupuju na kredit, na rate, odgodu. Iako imam prosječnu plaću, borim se kako bih preživjela. Većinu stvari…
paketi
Sa ciljem usklađivanja važećih propisa i povećanja kvaliteta u prijenosu pismonosnih pošiljki, "Javno poduzeće BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo će od 1. srpnja sve obične pismonosne pošiljke u uvozu koje sadrže robu, a koje ne…