Većina građana BiH i poslije dvije nedelje od početka primjene novog zakona o zaštiti potrošača, ne zna koja su njihova nova prava kao kupaca. Tako je, na primjer, rok za reklamaciju pomjeren sa osam na 15 dana, obavezna garancija za tehničku robu ne može biti manja od dvije godine, a ne bi trebalo ni da bude više zabune oko cijena, jer je kupac dužan da plati robu samo po onoj cijeni koja je istaknuta na proizvodu.

Najčešći problemi na koje su se žalili nezadovoljni kupci odnose se na isticanje cijena u supermarketima, kao i na rokove za odgovor na reklamaciju.

"Zakonska obaveza trgovaca je da na proizvodima istaknu cijenu pakovanja, kao i cijenu po jedinici mjere. Ukoliko želite da kupite margarin od 50 g, na pakovanju mora biti navedena i cijena pakovanja, ali i cijena gramaže tog margarina. Građane buni isticanje cijena, jer im se dešavalo da kupe određeni proizvod na kome stoji jedna cijena, a kada dođu na kasu, naplate im potpuno drugačiji iznos. Naravno, potrošač ima pravo da kupi proizvod samo po onoj cijeni koja je istaknuta na tom proizvodu, što mnogi ne znaju", objašnjava predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević.

Trgovci su dužni da ukoliko je neki proizvod na sniženju naglase ne samo akcijsku već i redovnu cijenu, kao i datum od kada do kada traje određena akcija.

"U novom zakonu rok za odgovor na reklamaciju pomjeren je sa osam na 15 dana, pa građani sada mogu, ukoliko primete neke nepravilnosti na robi, da je vrate zbog reklamacije. Ukoliko je riječ o tehničkoj robi, potrošači proizvod prvenstveno šalju na servisiranje, nakon čega se utvrđuje da li će roba biti zamjenjena ili će im novac biti vraćen. Tačan rok za servisiranje nije određen novim zakonom. To bi trebalo da se riješi dogovorom trgovaca i potrošača", ističe Bogosavljević.

Novina u zakonu odnosi se i na obaveznu garanciju tehničke robe od dvije godine, pa će trgovci koji u supermarketima prodaju fen za kosu ili peglu morati da produže garanciju.

Nova odluka o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata trebalo bi da bude izglasana na sjednici Skupštine grada najverovatnije sljedećeg mjeseca. Prijedlogom je predviđeno minimalno radno vrijeme ovih objekata.

U Pokretu za zaštitu potrošača kažu da je novi zakon dosta jasniji i lakši za tumačenje, a najinteresantnija tačka u zakonu je to da potrošač može da raskine ugovor sa trgovcem u roku od 14 dana od zaključenja bez dodatnog objašnjenja zašto želi da raskine ugovor. Takođe je promjenjen rok za odgovor na reklamaciju, pa sada građani u roku od 15 dana mogu da reklamiraju proizvod kojim nisu zadovoljni.

"Odluka određuje minimalno radno vrijeme radnji, ali, ukoliko žele, mogu da rade i duže, što će zavisiti od zahtjeva tržišta. Takođe, predviđeno je dvokratno radno vrijeme prehrambenih i neprehrambenih prodavnica od 7 do 12 sati, odnosno od 8 do 12 sati i od 17 do 20 sati. Odluka je samo negativna u pogledu ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama jer njima zabranjuje rad nakon određenog vremena, svima ostalima je ostavljeno da odaberu kako hoće da rade. Odluka će samo formalizovati stanje koje postoji u praksi i liberalizovati alternative. Ni veliki lanci, niti mali privrednici nisu se bunili zbog ovog prijedloga jer je potpuno logičan", objašnjava Željko Ožegović, član Gradskog vijeća i predsjednik komisije za izradu prijedloga.