Na nivou Europske unije ne postoji zakonodavstvo koje obvezuje Hrvatsku da ovako uredi pitanje ''koegzistencije' tradicionalnih usjeva i genetski modificiranih usjeva,', već samo jedna neobavezujuća preporuka Europske komisije, stoga zahtijevamo da se ovaj dio Zakona izbriše. 'Vrhunac nestručnosti izrade Zakona je i činjenica da je njime predložena izrada novog posebnog zakona o 'koegzistenciji' čemu se usprotivio i Saborski odbor za zakonodavstvo, smatrajući to neprimjerenom zakonskom procedurom. Osim najvećeg problema uvođenja koegzistencije u Zakon, povećavaju se i iznosi te odgovornost za članove stručnih tijela zbog odavanja poslovne tajne vezane uz GMO-e, a da pri tom nije definirano što poslovna tajna može biti, a o Zakonu nije još raspravljalo ni Vijeće za GMO-e, niti je provedena adekvatna javna rasprava. Stoga Zelena akcija traži Sabor da povuče Zakon iz hitne procedure, provede primjerenu javnu raspravu o njemu te izbaci iz Zakona dio o 'koegzistenciji' GMO-a i klasičnih usjeva' stoji u priopćenju Zelene akcije.

Oni smatraju da se na ovaj način uvodi ispuštanje GMO-a u okoliš na mala vrata.

Osim problema koegzistencije, Zakon predlaže da javnosti ne budu dostupni podaci iz upisnika GMO-a, koji su označeni kao poslovna tajna, pri čemu nije definirano što može biti označeno poslovnom tajnom, što smanjuje prava građana na dobivanje informacija iz upisnika. Smatramo da se mora točno definirati koji podaci smiju i mogu biti tajni, a koji ne. Definiranje tajnosti podataka osobito je bitno, jer Zakon predviđa velike kazne za članove stručnih vladinih tijela u iznosu od 15.000 do 50.000 kuna ako odaju ove tajne npr. medijima i javnosti čak i nakon isteka svog mandata.

Iako se ovim Zakonom zakonodavstvo Hrvatske prilagođava Europskoj uniji, on mora proći adekvatnu javnu raspravu, kažu u Zelenoj akciji, od 30 dana jer se radi o propisu koji ima utjecaj na okoliš. Neadekvatnom procedurom donošenje ovog Zakona prekršen je Zakon o zaštiti okoliša, a budući da se radi o mogućem štetnom zagađenju okoliša, smatraju da je neophodno da se o Zakonu provede kvalitetna javna rasprava, da se povuče iz hitne procedure te da se izbaci dio o 'koegzistenciji' GMO-a i ostalih usjeva.Na jesenskom zasjedanju Sabora u hitnu saborsku proceduru je upućen Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima i GMO su otvorena vrata.

Izmjene Zakona o genetski modificiranim organizmima (GMO) omogućavaju uvođenje genetički modificiranih usjeva na mala vrata u Hrvatsku uvodeći poglavlje o "koegzistenciji" tradicionalnih usjeva i genetski modificiranih usjeva, upozorava Zelena akcija.

Zahtjevi zelenih:

  • Zelena akcija traži od Sabora da povuče izmjene Zakona iz hitne procedure, provede primjerenu javnu raspravu o njemu te izbaci iz Zakona dio o "koegzistenciji" GMO-a i klasičnih usjeva.
  • Zelena akcija ističe kako na razini Europske unije (EU) ne postoji zakonodavstvo koje obvezuje Hrvatsku da tako uredi pitanje "koegzistencije", već samo jedna neobavezujuća preporuka Europske komisije. Stoga zahtijeva da se taj dio Zakona izbriše.
  • "Vrhunac nestručnosti izrade Zakona je i činjenica da je njime predložena izrada novog posebnog zakona o 'koegzistenciji' čemu se usprotivio i saborski Odbor za zakonodavstvo, smatrajući to neprimjerenom zakonskom procedurom. Osim najvećeg problema uvođenja koegzistencije u Zakon, povećavaju se i iznosi te odgovornost za članove stručnih tijela zbog odavanja poslovne tajne vezane uz GMO. Pri tom nije definirano što poslovna tajna može biti, a o Zakonu nije još raspravljalo niti Vijeće za GMO, niti je provedena adekvatna javna rasprava", naglašava se u priopćenju.

Stoga Zelena akcija traži Sabor da povuče izmjene Zakona iz hitne procedure, provede primjerenu javnu raspravu o njemu te izbaci iz Zakona dio o "koegzistenciji" GMO-a i klasičnih usjeva.

Na jesenskom zasjedanju Sabora u hitnu saborsku proceduru je upućen Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koje je pripremilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.