S tržišta BiH je proteklog mjeseca povučeno i uništeno 1.112 komada dječijih igračaka. Umjesto da budu najsigurnije, dječije igračke su se tako pokazale kao opasne, budući da se laboratorijskom analizom pokazalo da sadrže ftalate, odnosno opasne tvari po zdravlje ljudi.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH je, naime, od 1. ožujka do 30. srpnja, u suradnji s mjerodavnim inspekcijama, provela nadzor nad igračkama i proizvodima za djecu na sadržaj ftalata.

Tijekom provedbe nadzora s tržišta BiH su uzeta 32 uzorka dječijih igračaka, za koje je izvršena laboratorijska analiza.
Laboratorijskom analizom je utvrđeno da 14 uzoraka, odnosno 44 posto, sadrži ftalate u koncentraciji višoj od 0,1 posto mase plastificiranog materijala, što nije u skladu s odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate - navedeno je.

Također, nedavno je Europska komisija objavila izvješće o sigurnosti proizvoda u Europskoj uniji.

Među 627 proizvoda iz šest kategorija koji su analizirani našle su se i dječije igračke koje su kupljene putem interneta iz zemalja izvan EU. Prema tom istraživanju, pokazalo se da je čak 84 posto igračaka koje su kupljene putem interneta iz zemalja izvan EU neispravno, odnosno da su u njima nađene tvari koje se nalaze na listi zabranjenih.