Shodno informacijama iz Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, iz Federalne uprave za inspekcijske poslove je potvrđeno da su donijeli četiri zabrane stavljanja spomenutih testova u promet u ljekarnama.
Tijekom vršenja redovitih inspekcijskih nadzora i nadzora po predstavkama u ljekarnama na području Sarajevske županije, konstatirali prodaju medicinskih sredstava - antigen testova za brzu detekciju koronavirusa, a koji su nabavljeni od veleprometnika medicinskih sredstava. S obzirom da su ova medicinska sredstva namijenjena za bolničke ljekarne i zdravstvene ustanove, federalni farmaceutski inspektori u inspekcijskim nadzorima u ljekarnama postupaju u okviru svojih ovlaštenja te poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Shodno tome, federalni farmaceutski inspektori su u proteklom razdoblju donijeli četiri zabrane stavljanja ovih medicinskih sredstava u promet u ljekarnama, kazali su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Procedura zabrane prodaje ovakvih testova u trenutačno se provodi i na području Tuzlanske županije.

Ovi testovi su se pojavili u ljekarnama, vjerojatno jer je postojala pomisao da su poput testova na trudnoću i slično. Međutim, na njima je striktno naznačeno da su za profesionalnu, a ne kućnu upotrebu, tako da sam pokrenula proceduru zabrane njihovog prometa u ljekarnama, pojasnila je Zorana Morankić, glavna inspektorica za zdravstvo i hranu u Županijskoj upravi za inspekcijske poslove u Tuzli.

Aktivnosti nadzora ljekarni trenutno se provode i na prostoru Republike Srpske, a vezano za prometovanje brzih antigenskih testova za testiranje na koronavirus, što je potvrdila glavna entitetska inspektorica Milica Matijević.

Prema njenim riječima, kontrole će biti završene idući tjedan, a nakon izvješća bit će poznato točno stanje na terenu te mjere koje su poduzete.

Za razliku od spomenuta dva entiteta, na prostoru Brčko distrikta inspektori još uvijek nisu poduzimali aktivnosti. Kako je potvrđeno iz Inspektorata Brčko distrikta, njihovi inspektori do danas nisu dobili dokument Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na osovu kojeg bi izvršili kontrolu ljekarni vezano za prometovanje testova na koronavirus.

Kada je riječ o povlačenju testova sa tržišta, vrijedi kazati kako se ista situacija dogodila i u Srbiji, s obzirom na to da su ta medicinska sredstva nedugo nakon plasmana u ljekarne povučeni iz prodaje. S druge strane, ovakvi testovi u kućnim uvjetima još uvijek se primjenjuju u Eurpskoj uniji, a među najvećim korisnicima su u Njemačkoj i Austriji.