Federalni ministar trgovine donio je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snago 6. srpnja 2019. godine s ciljem unaprjeđenja i olakšanja poslovanja trgovaca na području FBIH.

Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vršiti elektronski, te da ih tiskaju samo na zahtjev inspekcijskih tijela.

Prema riječima federalnog ministra Zlatana Vujanovića dopune Pravilnika donesene su na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH s kojim Federalno ministarstvo trgovine ima odličnu suradnju.

Do donošenja ovih dopuna svi trgovci su bili u obavezi da tiskaju i ovjeravaju kalkulacije cijena i da ih pohranjuju u tiskanom obliku.

Po procjeni Udruge poslodavaca troškovi papira, tiskanja, ovjere i pohranjivanja kalkulacije cijena, kao i radnika angažiranih na ovim poslovima na godišnjoj razini za veće trgovačke privredne subjekte premašuju iznos od 100.000 KM.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika smanjit će se troškovi poslovanja trgovaca, dok će se sa druge strane, zbog lakšeg i preglednijeg praćenja kalkulacija cijena u elektronskom obliku, unaprijediti sistem inspekcijskog nadzora.

Ništa manje zanemariv nije ni ekološki utjecaj koji ukidanjem obavezne tiskanog obrasca, što implicira znatno manje korištenje papira i tonera, u konačnici daje i značajan doprinos očuvanju okoliša, priopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.