Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH donijela je odluku o obustavi isporuke i povlačenju s domaćeg tržišta lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. zbog sumnje u neispravnost i lošu kvalitetu aktivne supstance tog lijeka.

Svim nositeljima dozvola koji na tržištu BiH imaju odobrenje za stavljanje tog lijeka u promet zabranjena je njegova isporuka, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je naložila i povlačenje serije lijekova koji su već pušteni na tržište. Lijekovi s valsartanom koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka. Povlačenje lijekova uslijedilo je na osnovu odluke Europske agencije za lijekove i nacionalnih nadležna tijela zemalja EU-a zaduženih za lijekove. Europski medicinski stručnjaci ranije su ustanovili da lijekovi s valsartanom proizvedeni u Kini sadrže nečistoće i primjese koje mogu izazvati rak. Tvrtka Zhejiang Huahai Pharmaceuticals još nije reagirala na povlačenje lijeka širom Europe. Odluka o povlačenju i primjeni svih serija lijekova valsartana bit će na snazi do završetka istrage.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH preporuča svim pacijentima koji koriste te lijekove da se za sva pitanja u smislu nastavka terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.

U BiH se, inače, provodi povlačenje sljedećih lijekova:

 • Valsar HCT - Amsal Pharmaceuticals d.o.o;
 • Tenval - Bosnalijek d.d.;
 • Valdipin - Bosnalijek d.d.;
 • Tenval duo - Bosnalijek d.d.;
 • Val - Farmavita d.o. Sarajevo;
 • Val Plus - Farmavita d.o.o Sarajevo;
 • Yanida - Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o Banja Luka;
 • Yenida H - Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o Banja Luka:
 • Yanida Combo - Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o Banja Luka;
 • Overact - Ilko Ilac Sanayi ve Ticaret a.a;
 • Vivendal - Lek farmacevtska družba d.d.;
 • Vivendal HCT - Lek farmacevtska družba d.d.;
 • Atenzio - Zada Pharmaceuticals d.o.o.;
 • Atenzio Plus - Zada Pharmaceuticals d.o.o.