Europska udruga za zaštitu prava potrošača BEUC pokrenula je kampanju protiv loših financijskih savjeta u sklopu koje je pripremila online kartu s primjerima najvećih financijskih prijevara u Europi.

Među njih 40-ak uvršten je i jedan primjer iz Hrvatske, i to onaj koji se odnosi na kredite denominirane u stranim valutama, ponajviše švicarskom franku.

Kako se pojašnjava, prije izbijanja financijske krize 60-ak tisuća kućanstava uzelo je kredite u stranim valutama s nižim kamatnim stopama od onih u kunama, a kako građanima nije bio dobro objašnjen rizik od valutnih izmjena, a švicarac kasnije narastao do neslućenih razmjera, rate su mnogima narasle i za 100%.