Broj zakonito prodanih kutija cigareta te rezanog duhana u BiH značajno opada. U isto vrijeme raste broj pokušaja nezakonitog uvoza cigareta iz drugih zemalja.

Samo u prva četiri mjeseca ove godine spriječeno je krijumčarenje robe u vrijednosti većoj od dva milijuna maraka, što je skoro dvostruko više nego u istom razdoblju lani.

Najveća količina te robe odnosi se upravo na cigarete i duhanske prerađevine.

Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, u osam godina broj prodanih domaćih kutija cigareta je gotovo pet puta manji, a gotovo dvostruko je smanjena potražnja i za cigaretama stranih proizvođača.

Kako se navodi u podacima Uprave za neizravno oporezivanje, iz godine u godinu opada broj izdanih trošarinskih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina i to za uvozne i domaće proizvode.

Tako je 2009. godine za domaće duhanske proizvode izdano čak 224.520.000 trošarinskih markica, a za strane 310.371.568. Usporedbe radi, za prošlu godinu brojke stoje ovako: za domaće duhanske proizvode izdano je 55.172.500 trošarinskih markica, a za uvozne 189.811.349.

Razlog tomu su cijene, koje su u spomenutom razdoblju porasle za 3 do 5 maraka po kutiji, ovisno od vrste cigareta. Iz Uprave za neizravno oporezivanje, podsjećaju kako je 1. srpnja 2009. godine na cigarete plaćana proporcionalna trošarina u visini 42 posto maloprodajne cijene te fiksna trošarina u iznosu od 0,15 maraka po kutiji cigareta.

Nakon toga, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH donosio je odluke o posebnoj ili minimalnoj trošarini na cigarete za svaku sljedeću godinu i to tako da je proporcionalna trošarina uvijek bila 42 posto maloprodajne cijene cigareta dok se fiksna trošarina svake godine povećavala za 0,15 maraka po kutiji.

Tako danas imamo proporcionalnu trošarinu u iznosu 42 posto od maloprodajne cijene i fiksnu trošarinu od 1,50 maraka po kutiji. Trošarina na rezani duhan iznosi 104 marke po kilogramu.

Zahvaljujući rastu trošarina, smanjenje prodaje cigareta, duhana i ostalih duhanskih proizvoda nije imalo utjecaja na prihode koji se ostvaruju na ovaj način. Tako su prihodi od trošarine na duhan i duhanske proizvode 2009. godine iznosili 449,4 milijuna maraka dok je prošle godine taj iznos bio 815,0 milijuna maraka. Samo u prva četiri mjeseca ove godine, na osnovi trošarina na duhan i duhanske prerađevine prikupljeno je i raspoređeno 269 milijuna KM.

Iz Uprave za neizravno oporezivanje ističu kako se ovi prihodi raspoređuju kao i ostali prihodi od trošarina u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu s važećim koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima koje usvaja Upravni odbor UNO BiH (posljednji koeficijenti su Federacija BiH 64,26%, Republika Srpska 32,19%, Disktrikt Brčko 3,55%).
Kad UNO BiH na ovaj način izvrši raspodjelu ovih sredstava, tu se završava nadležnost Uprave i daljnju raspodjelu ovih prihoda vrše entitetska ministarstva financija i nadležna služba Distrikta Brčko, navode iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Imajući u vidu kako Bosna i Hercegovina ima najskuplje cigarete u regiji te da zbog toga raste pokušaj krijumčarenja iz drugih zemlja, Upravni odbor UNO BIH usvojio je informaciju u kojoj je predloženo uvođenje moratorija na daljnje povećanje specifične trošarine na cigarete u iduće tri godine, što bi trebalo spriječiti periodična poskupljenja koja su do sada bila zakonska obaveza.