Dok se u Bosni i Hercegovini već desetljećima ne može maknuti od blagajničke fraze "imate li sitno?", švedska je svakodnevica, barem kad su u pitanju novčane transakcije, iz domene znanstvene fantastike.

Prema dostupnim podacima, dvije trećine švedskih potrošača u potpunosti funkcionira bez gotovine, a elektronički se može platiti manje-više sve.

Od plaća do milostinje

I to od javnih toaleta, sitnica kupljenih na kiosku, preko redovitih plaćanja, pa sve do milostinje u crkvama, kao i donacija beskućnicima. Elektronička plaćanja se obavljaju karticama, pametnim telefonima ili korištenjem računala, a vrijednost gotovinskih transakcija pala je na manje od dva posto BDP-a. Švedski institut za tehnologiju i Ekonomski fakultet u Stockholmu kažu da za pet godina ni jedna švedska trgovina ili ugostiteljski objekt neće prihvaćati gotovinu.

U BiH je i dalje daleko veći udjel gotovinskog u odnosu na kartično plaćanje u usporedbi s npr. zemljama Europske unije. Iako se u ovom sektoru iz godine u godinu bilježi rast, kako u dijelu broja kartica i korištenja istih, tako i u dijelu korisnika interneta i mobilnog bankarstva, u BiH je gotovina još uvijek najzastupljeniji način plaćanja među građanima.

Prema podacima Središnje banke BiH, na kraju 2017. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH. Riječ je o globalnim brendovima MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo dvije banke nude jedinu domaću karticu - Bamcard.

Prošle godine ukupan broj aktivnih kartica bio je 2,005.213, za razliku od 2016. godine kada je bilo 2,042.280 kartica kod građana BiH. U 2017. zabilježeno je smanjenje broja kartica, ali se nije reflektiralo na iznos. Najzastupljenije su debitne kartice.

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizirane karticama u zemlji i inozemstvu iznosila je 9.511,334.218 KM, što je povećanje za 719,953.149 KM u odnosu na 2016. godinu, kada je vrijednost realiziranih transakcija bila 8.791,381.069 KM.

Od ukupne vrijednosti transakcija realiziranih uporabom kartica u zemlji i inozemstvu u 2017. godini, preko ATM uređaja podignuto je, što u zemlji što u inozemstvu, gotovine u iznosu od 6.754,333.637 KM ili 71 posto vrijednosti, a na POS uređajima je realizirano 2.757,000.581 KM ili 29 posto vrijednosti. U protekloj godini postotak realizirane gotovine na ATM i POS uređajima iznosio je 81 posto, a vrijednost roba i usluga iznosila je samo 19 posto od ukupnog prometa preko kartica, navodi se u priopćenju Središnje banke BiH.

Internetsko bankarstvo

Banke u BiH nude internetsko bankarstvo ili neku vrstu elektroničkog bankarstva. Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge. Ovom vrstom usluge u 2017. godini obuhvaćeno je ukupno 490.859 subjekata, dok je u 2016. godini bio ukupno 383.761 subjekt koji je koristio ovu uslugu. Od ukupnog broja korisnika internetskog ili neke vrste elektroničkog bankarstva, 64.961 je bio pravni subjekt, a 425.898 fizičkih osoba.