Objavljen je novi dokument "Inicijativa za jačanje intigriteta u procesima registracije lijekova u BiH". U najkraćem, rezultati analize pokazali su da sustav odobravanja ulaska lijekova u promet u BiH i praćenja njihovog učinka bilježi značajne propuste, koji mogu dovesti do pada standarda kontrole i kvaliteta lijekova, a time i opće zdravstvene zaštite u BiH.

Nedorečene procedure odobravanja prometovanja lijeka, koje dopuštaju da se lijek stavi u promet i pored negativnog mišljenja stručne Komisije za lijekove (slučaj "Cimavax" i dr.), zatim slabljenje kadrovskih kapaciteta u Kontrolnoj laboratoriji Agencije, slab kapacitet i sustav inspekcije kao i farmakovigilance (prikupljanje, analiziranje i reagiranje na prijave o neželjenim učincima lijekova), netransparentnost izvještaja o radu tijela Agencije i sl., samo su neki od problema u procesu i strukturi za registraciju lijekova koji ulaze na tržište BiH, navodi se u priopćenju istraživačkog tima Healthcare Integrity inicijative.

Dokumentom su evidentirane 21 sporne tačke, derivirane iz 13 procesa koji su detaljno obrazloženi, a koji zahtijevaju institucionalnu intervenciju, te su predložena i moguća rješenja u poglavlju "Preporuke".