Regulatorna agencije za komunikacije (RAK) je, nakon provedene analize, dala suglasnost u studenom prošle godine na izmjene cjenika Telekomu Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecomu d.d. Sarajevo i Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar, koje se odnose na smanjenje cijene poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH, kao i na smanjenje cijene terminiranja nacionalnih poziva u mobilne mreže.

Novi cjenik stupio je na snagu jučer, s prvim danom 2018. godine.

Operateri su izvršili usklađivanje cjenika prema odredbama Pravila i rješenjima RAK-a nakon provedene Analize Tržišta 7, kojim su utvrđene cijene terminacije nacionalnih poziva u mobilne mreže BiH te su ih bili dostavili RAK-u na suglasnost.

Od 1. siječnja na snazi će biti sljedeći cjenici za korisnike osnovnih tarifnih paketa:

  • BH Telecom d.d. Sarajevo - Cijena poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatera u BiH (00:24 sata), za korisnike tarifnih paketa BizPhone30, ISDN BRA Phone8 i ISDN BRA BizPhone20 smanjuje se sa 0,25 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,243 KM/min (cijena bez PDV-a), dok se za korisnike tarifnih paketa BizPhone50, ISDN BRA Phone23 i ISDN BRA BizPhone50 smanjuje sa 0,225 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,219 KM/min (cijena bez PDV-a).
    U okviru ponude IP Centrex usluge, smanjuje se cijena poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatera u BiH sa 0,23 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,223 KM/min (cijena bez PDV-a). Za korisnike Multimedijalnih paketa smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,243 KM/min (cijena bez PDV-a).
  • Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Cijena usluga u fiksnoj telefoniji u nacionalnom telefonskom prometovanju (pozivi prema ostalim mrežama u BiH) se smanjuje sa iznosa od 0,25 КМ/min na 0,243 КМ/min (bez PDV-а).
  • Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - Prema cjeniku, mijenja se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH. Za privatne korisnike tarifnih modela: Osnovni tarifni model, Basic, Super 50, Super 50 plus, Business, Businnes pro, Homebox Basic, Homebox, Homebox Super, te za prepaid usluge i javne telefonske govornice, smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (bez PDV-a) na 0,236 KM/min (bez PDV-a).
    Za poslovne korisnike tarifnih modela - Osnovni tarifni model, Super 50, Super 50 plus, Business, Businnes pro, Officebox Basic, Officebox smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (bez PDV-a) na 0,236 KM/min (bez PDV-a). Za poslovne korisnike Net Phone, paketa smanjuje se cijena za pozive prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,22 KM/min (bez PDV-a) na 0,206 KM/min (bez PDV-a).