Na tržištu BiH nalaze se bakteriološki neispravno meso, mesne prerađevine, sir te mliječni proizvodi. Bakterija Listerie m pronađena je u 13 uzoraka mesnih prerađevina koji se proizvode na području Sarajeva, piše Večernji list BiH. Riječ je o bakteriji koja može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Naime, kako su naveli iz Županijske uprave za inspekcijske poslove Sarajevske županije, prema planu službenog uzorkovanja za 2017., županijski veterinarski inspektori su u drugoj polovini studenoga u 30 registriranih objekata na području Sarajevske županije za laboratorijsku analizu uzeli 131 uzorak proizvoda životinjskog podrijetla, sirovina, vode te površina u kontaktu s hranom i ambalaže.

Pregledani objekti

Nadzori su izvršeni u 15 objekta za preradu mesa, devet klaonica, pet objekta za preradu mlijeka i jednom pakirnom centru za jaja - navodi se u priopćenju. Nezadovoljavajući rezultati laboratorijskih ispitivanja utvrđeni su u 14 objekata, odnosno kod 26 uzoraka, što iznosi 19,85%.

Od navedenog broja spornih uzoraka, 50% se odnosi na prisutnost bakterije Listerie m koja je pronađena u 13 uzoraka mesnih prerađevina. Ostali neusklađeni rezultati dobiveni su ispitivanjem uzoraka sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka, vode te uzetih brisova. Kod tih uzoraka utvrđen je povećan broj bakterija (aerobnih mezofilnih i enterobakterija) u odnosu na propisane referentne vrijednosti. S obzirom na to da nezadovoljavajući rezultati laboratorijskih ispitivanja upućuju na nehigijensku manipulaciju sirovinama i proizvodima životinjskog podrijetla, inspektori su protiv navedenog broja subjekata poduzeli prekršajne i upravne mjere u skladu s materijalnim propisima iz nadležnosti veterinarske inspekcije. U svim objektima u kojima su utvrđeni nezadovoljavajući rezultati do kraja prosinca 2017. godine veterinarska inspekcija će ponovno izvršiti ciljano uzorkovanje radi provjere sustava njihovih internih kontrola. U slučaju ponovljenih nezadovoljavajućih rezultata, izreći će strože novčane kazne i po potrebi obustaviti proizvodnju - navedeno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Inspektori su posljednjih dana posebnu pozornost obratili na proizvode koji se prodaju na tržnicama. Tako je samo na tržnici Markale za laboratorijsku analizu u srijedu uzeto 108 brisova i uzoraka proizvoda životinjskog podrijetla.

Suhomesnati proizvodi

Riječ je o uzorcima suhomesnatih proizvoda (suho meso), mliječnih proizvoda (kiselo mlijeko, vrhnje, sir), kao i brisova radnih površina, ambalaža i ruku trgovaca, a o rezultatima analiza će ovisiti daljnja prodaja tih proizvoda.

Inače, inspektori su i ranije upozoravali na prodaju hrane na tržnicama i moguće posljedice konzumiranja one koja nije prošla laboratorijske analize.