Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni do 30. studenog 2017. Upravi za neizravno oporezivanje (UNO) BiH dostaviti nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2018., a koje su utvrđene sukladno Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2018., koju je donio Upravni odbor UNO-a.

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2018. je definirano da će se od 1. siječnja 2018. na cigarete plaćati proporcionalna trošarina po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta i specifična trošarina u iznosu od 75 KM za 1.000 komada, tj. 1,50 KM za pakiranje od 20 komada.

Ako je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne trošarine, onda se plaća minimalna trošarina u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakiranje od 20 komada, pojašnjavaju iz Uprave.

Trošarina na duhan za pušenje u 2018. utvrđuje se na način da iznosi 80% minimalne trošarine na cigarete i iznosi 104 KM po kilogramu.

Ova odluka predstavlja nastavak usklađivanja politike trošarina u BiH s politikom trošarina na cigarete u EU, obrazlažu iz UNO-a uz napomenu da su porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana dužni popisati zalihe 1. siječnja 2018. te popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. siječnja 2018.

U obvezi je popisivanje i dostavljanje UNO-u popisnih listi i za zalihe starih markica koje još nisu iskorištene. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika trošarine sukladno Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2018., koju se mora na Jedinstveni račun UNO-a uplatiti do 17. siječnja 2018.