Komunalna poduzeća u BiH bore se s dužnicima čiji ukupni dugovi dosežu višemilijunske iznose. Najveći dugovi bilježe se u Sarajevskoj županiji gdje brojni građani ne izmiruju redovito mjesečne troškove za isporuku grijanja, vode, plina, odvoza smeća. Građani Sarajeva najviše duguju poduzeću Toplane koje ima 53.500 korisnika.

Stalne provjere

Na Općinskom sudu u Sarajevu aktivno je 165.000 prijedloga za ovrhu protiv korisnika koji duguju. Ovo nije broj korisnika protiv kojih je podnesen prijedlog za ovrhu jer je protiv pojedinih podneseno više takvih prijedloga, potvrđeno je iz Toplana. Naplata tražbina od korisnika centralnog grijanja jedan je od prioriteta u poslovanju Toplana. To poduzeće stalno provjerava i poziva korisnike radi ažuriranja baze podataka dužnika, provjerava stvarne razloge neplaćanja i pokušava poticati korisnike koji duguju na postizanje dogovora o plaćanju u obrocima i rješavanju eventualnih spornih odnosa u cilju povećanja naplate potraživanja.

Kada je riječ o dugovanjima za grijanje, brojni građani Sarajeva ne plaćaju redovito račune ni za isporuku plina Sarajevogasu. Informacije kažu da 16.978 korisnika plina u SŽ-u ima dug više od 50 KM, a ukupna dugovanja građana prema Sarajevogasu su 2,8 milijuna KM. U proteklih 20 godina dugovanja građana prema poduzeću Vodovod i kanalizacija (ViK) dosegla su 65,1 milijun KM. Ukupna dugovanja potrošača za isporučenu vodu i odvod otpadnih voda u 2018. su 632.423 KM. Prošle godine tuženo je 44.327 potrošača iz kategorije fizičkih i pravnih osoba, a ukupan iznos utuženog dugovanja je 3,7 milijuna KM.

Odvoz otpada

Višemilijunske dugove Sarajlije imaju i prema komunalnom poduzeću Rad čije usluge koristi skoro 147.000 korisnika. Od tog broja, 20 posto su korisnici koji ne izmiruju obveze. Nenaplaćena potraživanja Rada od kućanstava za odvoz otpada za 2018. su blizu 2,6 milijuna KM - kažu nam iz Rada. Sudeći prema podacima, čini se kako su građani u SŽ-u najodgovorniji u izmirivanja računa za isporuku el. energije. U SŽ-u je registrirano više od 200.000 kupaca el. energije. U ukupnom broju kupaca, osam posto dužnika u SŽ-u, odnosno njih 16.422 imaju dug veći od 10 KM. Za svaki neplaćeni račun, bilo da je riječ o odvozu smeća ili struji, zaračunavaju se zatezne kamate, što dodatno košta korisnike.